Historie organizace

Litvínovská organizace byla založena v roce 1968 jako třetí organizace chovatelů ušlechtilých koček v československé republice. Zakladatelem a dlouholetým předsedou byl pan Kurt RAJDL. První sídlo měla organizace v Litvínově, od roku 1986 pak v Chudeříně, kde jsme si svépomocí vybudovali ze staré samoobsluhy docela komfortní klubovnu s kompletním zázemím. V roce 1992 jsme se museli klubovny vzdát vzhledem k tomu, že město prodalo dům do soukromých rukou. Přístřeší nám nabídla organizace ČSCH Horní Jiřetín. Oficiální sídlo máme v Mostě. Svépomocí jsme si také vyrobili 900 výstavních klecí. Až do roku 1986 jsme pořádali pouze propagační výstavy a to v Mostě, Litvínově, Lounech, Chomutově, Lomu a Horním Jiřetíně. Na některých se zúčastnili i chovatele koček z Bischofswerdy (NDR), se kterými jsme udržovali přátelství od roku 1989, s některými chovateli se stýkáme do dnes. První propagační výstavu pořádala naše organizace v roce 1971 v Mostě. První MVK pořádala naše organizace společně s Ústeckou organizací v roce 1987, jako první výstavu tohoto druhu v severních Čechách. První samostatnou MVK jsme pořádali v roce 1989 v domě kultury v Mostě. Na výstavě bylo po oba dny 540 koček.

  • Co se týká chovatelských úspěchů tak se v naší organizaci narodilo první khmérské kotě v chovatelské stanici PAKURA, majitele pana Kurta Rajdla.
  • Kocour Helgy Vaňkové Eryx Eosforos , perský kouřový, získal první titul EC.
  • Kočka Ira von Neustadt sv.Birma blue point, majitelé manželé Topolovi, získala jako první v roce 1992 titul EC v postkomunistických zemích.
  • Kočka Barbara von Helton, sv.Birma seal point, majitelé manželé Topolovi, získala první titul EC v ČSFR.
  • Kočka Nö Heis Betsy Blue , sv.Birma blue tortie point, majitelé manželé Topolovi, získala první titul EC v ČSFR.
  • Naše organizace udělila čestné členství dvěma členům a tři členky jsou nositelky zlatého odznaku ČSCH.